Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.eyekontactlimited.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

00
   0.51% (1 lượt)
02
   1.01% (2 lượt)
03
   1.52% (3 lượt)
04
   1.01% (2 lượt)
05
   0.51% (1 lượt)
08
   0.51% (1 lượt)
09
   1.52% (3 lượt)
10
   0.51% (1 lượt)
11
   0.51% (1 lượt)
13
   2.02% (4 lượt)
14
   1.01% (2 lượt)
16
   1.52% (3 lượt)
17
   1.01% (2 lượt)
18
   1.01% (2 lượt)
19
   2.53% (5 lượt)
20
   1.52% (3 lượt)
21
   1.52% (3 lượt)
22
   1.01% (2 lượt)
23
   1.52% (3 lượt)
24
   1.52% (3 lượt)
25
   1.01% (2 lượt)
26
   2.02% (4 lượt)
27
   1.01% (2 lượt)
28
   0.51% (1 lượt)
29
   0.51% (1 lượt)
30
   1.52% (3 lượt)
31
   0.51% (1 lượt)
32
   1.01% (2 lượt)
33
   1.52% (3 lượt)
34
   1.01% (2 lượt)
35
   0.51% (1 lượt)
36
   1.01% (2 lượt)
37
   1.52% (3 lượt)
38
   0.51% (1 lượt)
39
   1.01% (2 lượt)
42
   1.52% (3 lượt)
43
   1.52% (3 lượt)
44
   1.01% (2 lượt)
45
   2.02% (4 lượt)
47
   1.52% (3 lượt)
48
   3.03% (6 lượt)
50
   1.52% (3 lượt)
51
   1.52% (3 lượt)
52
   1.52% (3 lượt)
53
   1.52% (3 lượt)
54
   1.01% (2 lượt)
55
   0.51% (1 lượt)
56
   1.52% (3 lượt)
58
   1.01% (2 lượt)
59
   1.01% (2 lượt)
60
   1.01% (2 lượt)
62
   2.02% (4 lượt)
63
   0.51% (1 lượt)
65
   2.53% (5 lượt)
66
   1.01% (2 lượt)
67
   1.01% (2 lượt)
68
   0.51% (1 lượt)
69
   0.51% (1 lượt)
72
   1.01% (2 lượt)
73
   0.51% (1 lượt)
74
   1.01% (2 lượt)
75
   1.01% (2 lượt)
76
   1.52% (3 lượt)
77
   2.02% (4 lượt)
78
   2.02% (4 lượt)
79
   2.53% (5 lượt)
80
   1.01% (2 lượt)
81
   1.52% (3 lượt)
82
   1.52% (3 lượt)
84
   2.53% (5 lượt)
85
   0.51% (1 lượt)
86
   1.52% (3 lượt)
88
   1.52% (3 lượt)
89
   1.01% (2 lượt)
91
   0.51% (1 lượt)
92
   2.02% (4 lượt)
93
   0.51% (1 lượt)
94
   0.51% (1 lượt)
95
   1.01% (2 lượt)
96
   1.01% (2 lượt)
97
   1.01% (2 lượt)
98
   1.01% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 30/03/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

19 ( 4 Lần ) Tăng 1
26 ( 4 Lần ) Tăng 1
84 ( 4 Lần ) Không tăng
09 ( 3 Lần ) Tăng 2
21 ( 3 Lần ) Không tăng
23 ( 3 Lần ) Tăng 1
42 ( 3 Lần ) Tăng 2
45 ( 3 Lần ) Không tăng
48 ( 3 Lần ) Không tăng
56 ( 3 Lần ) Tăng 2
77 ( 3 Lần ) Tăng 2
82 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

48 ( 8 Lần ) Tăng 1
19 ( 6 Lần ) Tăng 1
26 ( 6 Lần ) Tăng 1
43 ( 6 Lần ) Không tăng
25 ( 5 Lần ) Tăng 1
45 ( 5 Lần ) Tăng 1
47 ( 5 Lần ) Không tăng
50 ( 5 Lần ) Không tăng
52 ( 5 Lần ) Giảm 1
62 ( 5 Lần ) Không tăng
65 ( 5 Lần ) Không tăng
78 ( 5 Lần ) Giảm 1
79 ( 5 Lần ) Không tăng
84 ( 5 Lần ) Tăng 1
92 ( 5 Lần ) Không tăng
98 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

84 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
19 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
23 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
26 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49      ( 12 ngày )
61      ( 12 ngày )
90      ( 12 ngày )
64      ( 11 ngày )
12      ( 10 ngày )
71      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 4
0 9 Lần 1
11 Lần 1
1 8 Lần 1
15 Lần 2
2 14 Lần 1
11 Lần 1
3 11 Lần 2
11 Lần 1
4 13 Lần 1
13 Lần 1
5 11 Lần 0
7 Lần 6
6 16 Lần 3
11 Lần 0
7 5 Lần 4
14 Lần 2
8 7 Lần 3
6 Lần 0
9 14 Lần 2
poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129